Sony Xperia Z3 Compact - Zjednodušená plocha

background image

Zjednodušená plocha

Zjednodušená plocha je alternativou běžné Plochy, na které najdete nejpoužívanější

aplikace a zkratky pro volání vybraných kontaktů. Má také větší písmo a ikony pro

předinstalované aplikace jako jsou Kontakty, Zprávy a Kalendář.

Povolení zjednodušené plochy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Plocha > Jednoduchý úvod.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přepnutí na standardní plochu

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti

Nastavení > Ukončit

Jednoduchý úvod > OK.

138

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.