Sony Xperia Z3 Compact - Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™‎

background image

Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart

Connect™

Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení či odpojení

příslušenství k zařízení. Můžete například nastavit, aby se při připojení náhlavní soupravy

vždy spustila přehrávání rádia FM.
Můžete také nastavit hlasité čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

Nebo můžete tuto aplikaci nastavit tak, aby spouštěla určité akce nebo skupiny akcí

v konkrétních časech během dne. Můžete například nastavit, že při připojení náhlavní

sady mezi 7:00 a 9:00:

Spustí se aplikace rádia.

Otevře se vaše oblíbená aplikace sociální sítě, např. Facebook.

Vyzvánění telefonu se nastaví na vibrace.
Pomocí aplikace Smart Connect™ můžete rovněž spravovat příslušenství, například

značky Xperia™ SmartTags nebo hodinky Sony SmartWatch. Další informace naleznete v

uživatelské příručce k danému příslušenství.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel,

chcete-li používat aplikaci Smart Connect™.

1

Ťuknutím zobrazíte dostupná příslušenství

2

Přidání příslušenství nebo události

3

Zobrazení možností nabídky

4

Ťuknutím zobrazíte všechny události

5

Ťuknutím událost aktivujete

6

Ťuknutím zobrazíte podrobné informace o události

129

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vytvoření události Smart Connect™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko

OK

zavřete úvodní obrazovku.

3

Na kartě

Události ťukněte na možnost .

4

Vytváříte-li událost poprvé, dalším ťuknutím na položku

OK zavřete uvítací

obrazovku.

5

Přidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být připojení

k příslušenství nebo časový interval (nebo obojí).

6

Pokračujte ťuknutím na položku .

7

Přidejte akci, která se má provést při připojení příslušenství, a pak podle potřeby

upravte další nastavení.

8

Pokračujte ťuknutím na položku .

9

Pojmenujte událost a ťukněte na položku

Dokončit.

Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události Smart Connect™

1

Spusťte aplikaci Smart Connect™.

2

Na kartě

Události ťukněte na událost.

3

Je-li událost vypnutá, zapněte ji přetažením posuvníku doprava.

4

Ťukněte na položku

Upravit událost a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

1

Spusťte aplikaci Smart Connect™.

2

Na kartě

Události stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté

ťukněte na položku

Odstranit událost.

3

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Odstranit.

Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté ťuknout na položky >

Odstranit

událost > Odstranit.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

1

Spusťte aplikaci Smart Connect™.

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Zaškrtněte políčko vedle položky

Převod textu na řeč a je-li to třeba, potvrďte její

aktivaci.

Je-li tato funkce zapnutá, zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany

svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo napříkald v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které

můžete k zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo

bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny

potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená

příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o

funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

1

Spusťte aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili

poprvé, ťuknutím na tlačítko

OK zavřete úvodní obrazovku.

2

Ťukněte na

Příslušenství a potom na položku .

3

Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ťukněte na název

příslušenství, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a propojit.

4

V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních

zobrazuje stejný kód.

130

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava nastavení připojeného příslušenství

1

Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.

2

Spusťte aplikaci Smart Connect™.

3

Ťukněte na položku

Příslušenství a poté ťukněte na název připojeného

příslušenství.

4

Změňte požadované nastavení.