Sony Xperia Z3 Compact - Sdílení a správa fotografií a videí

background image

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby

spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je

propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme

je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste

předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte

paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu

Správa souborů pomocí počítače

na stránce 39.

Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

1

V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na

ně.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii

podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnosti >

Použít jako > Obrázek kontaktu.

2

Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.

3

Klepněte na

Uložit.

Použití fotografie jako tapety

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnosti >

Použít jako > Tapeta.

2

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Otočení fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na položku

Otočit a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude

uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na tlačítko

Odstranit.

112

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

1

Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte

požadovanou položku, dokud se nevybere.

2

Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat

všechny položky, stiskněte tlačítko a ťukněte na volbu

Vybrat vše.

3

S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu

nástrojů.