Sony Xperia Z3 Compact - Odesílání a příjem e-mailových zpráv

background image

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

1

Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek

2

Hledání e-mailových zpráv

3

Nastavení a další možnosti

4

Seznam e-mailových zpráv

5

Napsání e-mailové zprávy

Stažení nových e-mailových zpráv

Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.

Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace

o kontrole stavu připojení naleznete v tématu

Nastavení Internetu a zpráv MMS

na stránce 44.

86

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Čtení e-mailových zpráv

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhněte levý okraj obrazovky

doprava a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny

e-mailové účty najednou, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava a vyberte

možnost

Všechny přijaté zprávy.

4

Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-

mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

E-mail.

2

Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhněte levý okraj obrazovky

doprava a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.

3

Ťukněte na položku a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce,

případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.

4

Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

Odpověď na e-mailovou zprávu

1

Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete

odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost

Odpovědět nebo Odpovědět

všem.

2

Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

1

Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a

ťukněte na položku

Přeposlat.

2

Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou

položku z nabízeného seznamu.

3

Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

1

Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-

mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .

2

Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku

Načíst. Příloha se začne

stahovat.

3

Po stažení přílohy ťukněte na položku

Zobrazit.

Resetování předvoleb aplikace

1

Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.

2

Ťukněte na jméno odesilatele a poté ťukněte na položky

Přidat ke kontaktu a OK.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

Uložit.