Sony Xperia Z3 Compact - Údržba pomocí počítače

background image

Údržba pomocí počítače

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací,

které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion

můžete:

Aktualizovat nebo opravit software zařízení

Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení

Zálohovat a obnovovat obsah v počítači

Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi

zařízením a počítačem

Procházet soubory v zařízení
Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny

k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

Microsoft

®

Windows

®

7 nebo novější

Mac

®

X 10.11 nebo novější

38

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion for Windows na adrese

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ nebo Xperia™ Companion for

Mac na adrese http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows

®

a zařízením pomocí kabelu USB.
Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů

nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu

připojení

Přenos souborů (MTP). Výchozí režim připojení je nastaven na Pouze nabíjení.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte

aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení

zařízení k počítači.

Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda

je zcela suchý.

Režimy připojení USB

Můžete použít jeden ze dvou způsobů připojení přes USB:

Režim přenosu souborů

(MTP)

Protokol MTP pro správu souborů, aktualizaci softwaru a připojení přes síť Wi-
Fi. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem Microsoft

®

Windows

®

. Režim MTP je výchozí.

Režim velkokapacitního

úložiště (MSC)

Protokol MSC lze použít pro správu souborů pomocí počítačů se systémem
MAC OS

®

a Linux, které nepodporují protokol MTP.

Změna režimu připojení USB

1

Připojte k zařízení konektor USB.

2

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.

3

V oznámení se zobrazí aktuální režim připojení

Nabíjení zařízení prostřednictvím

USB nebo USB for file transfer.

4

Ťukněte na oznámení a poté na požadovaný režim připojení.