Sony Xperia Z3 Compact - Utilització del registre de trucades

background image

Utilització del registre de trucades

En el registre de trucades, podeu veure les trucades perdudes , rebudes i marcades

.

Per obrir el registre de trucades

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu .

75

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per visualitzar les trucades perdudes

1

Quan teniu trucades perdudes, apareixerà a la barra d'estat. Arrossegueu la

barra d'estat cap avall.

2

Puntegeu en

Trucada perduda.

Per trucar a un número del registre de trucades

Feu un toc al número.

Per editar el número abans de trucar, toqueu el número en el registre de trucades sense

deixar-lo anar i, a continuació, feu un toc a

Edita el número abans de trucar.

Per afegir un número del registre de trucades als contactes

1

Toqueu sense deixar anar un número que aparega en el registre de trucades i, a

continuació, feu un toc en

Afegeix a un contacte.

2

Seleccioneu un contacte existent al qui vulgueu afegir el número o feu un toc en

Crea un contacte nou.

3

Editeu les dades de contacte i, a continuació, feu un toc en

DESA.

Per veure les opcions del registre de trucades

Quan el registre de trucades estigui obert, feu un toc a .

També podeu accedir als paràmetres de trucades generals mitjançant la instrucció de dalt.