Sony Xperia Z3 Compact - Trucades diverses

background image

Trucades diverses

Si teniu activada la funció de trucades en espera, podeu gestionar alhora diverses

trucades. Quan està activada, el sistema us notificarà amb un xiulet la recepció d'una

altra trucada.

Per activar o desactivar les trucades en espera

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Configuració addicional i puntegeu-hi.

3

Per activar o desactivar les trucades en espera, puntegeu en

Trucada en espera.

Per contestar una altra trucada i posar en espera la trucada en curs

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu cap a

la dreta.

Per rebutjar una segona trucada

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu cap a

l'esquerra.

77

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per fer una segona trucada

1

Durant una trucada en curs, puntegeu en . Es mostra el registre de trucades.

2

Puntegeu en perquè es mostre el teclat de marcatge.

3

Introduïu el número del destinatari i puntegeu en . La primera trucada es posa a

l'espera.

Per canviar entre diverses trucades

Per canviar a una altra trucada i posar la trucada en curs en espera, puntegeu

Canvia a aquesta truc..