Sony Xperia Z3 Compact - Trucades de conferència

background image

Trucades de conferència

En una conferència o una trucada amb diverses persones podeu tenir una conversa

conjunta amb dues o més persones.

Per obtenir detalls quant al número de participants que podeu afegir a una trucada de

conferència, contacteu al vostre operador de xarxa.

Per fer una trucada de conferència

1

Durant una trucada en curs, puntegeu en . El registre de trucades apareixerà.

2

Per mostrar el teclat de marcatge, puntegeu en .

3

Marqueu el número del segon participant i puntegeu en . El primer participant es

posa a l'espera temporalment.

4

Per afegir el segon participant a la trucada i iniciar la conferència, puntegeu en .

5

Per afegir més participants a la trucada, repetiu els passos necessaris com es

descriu anteriorment.

Per tenir una conversa privada amb un participant d'una trucada de conferència

1

Durant una trucada de conferència en curs, puntegeu en

Gestiona conferència.

2

Puntegeu en el número de telèfon del participant amb qui voleu tenir una conversa

privada.

3

Per finalitzar la conversa privada i tornar a la trucada de conferència, puntegeu en

.

Per alliberar un participant d'una trucada de conferència

1

Durant una trucada de conferència en curs, puntegeu en

Gestiona conferència.

2

Puntegeu en al costat del participant que voleu alliberar.

Per finalitzar una trucada de conferència

Durant la trucada, puntegeu en .