Sony Xperia Z3 Compact - Bloqueig de pantalla

background image

Bloqueig de pantalla

a la pàgina 12.

Afegir un compte Google™ per evitar que altres utilitzin en dispositiu si us el furten o si

s'elimina. Per obtenir més informació, consulteu

Per què necessito un compte de

Google™?

a la pàgina 11.

Activeu la "Protecció amb My Xperia” o el servei web d l'Android™ Device Manager.

Amb un d'aquests serveis podeu trobar, bloquejar o eliminar el contingut de manera

remota un dispositiu perdut. Per obtenir més informació, vegeu

Com es troba un

dispositiu perdut

a la pàgina 19.

Verificació de la propietat del dispositiu

Protecció de

reinicialització de les

dades de fàbrica

Heu de desbloquejar la pantalla abans de poder realitzar una reinicialització de les

dades de fàbrica.

Protection by my

Xperia

Si reinicialitzeu el dispositiu remotament amb aquest servei, cal que introduïu el nom

d'usuari i la contrasenya per al compte Google™ associat al servei. El dispositiu ha

de connectar a Internet abans que es pugui completar el procés de configuració. Si

no, no podreu utilitzar el dispositiu després de la reinicialització.

Gestor de dispositius

Android™

Si reinicialitzeu el dispositiu remotament amb aquest servei, cal que introduïu el nom

d'usuari i la contrasenya per al compte Google™. El dispositiu ha de connectar a

Internet abans que es pugui completar el procés de configuració. Si no, no podreu

utilitzar el dispositiu després de la reinicialització.

Reparació de

programari

Si utilitzeu el programari de l'Xperia™ Companion per realitzar una reparació de

programari, se us demanarà que introduïu el nom d'usuari i la contrasenya del vostre

compte de Google™ quan inicieu el dispositiu després de completar la reparació.

Per al gestor de dispositius d'Android™, és necessari introduir informació d'un compte

Google™. Pot ser qualsevol compte Google™ que hàgiu configurat al dispositiu. Si no podeu

proporcionar la informació del compte pertinent durant un procés de configuració, no podreu

utilitzar el dispositiu de cap manera.

Bloqueig de pantalla

La pantalla del dispositiu es pot bloquejar de diverses maneres. A continuació trobareu

una llista amb el nivell de seguretat de cada tipus de bloqueig en ordre, del més dèbil al

més fort:

Passar el dit: no té cap protecció, però podeu accedir fàcilment a la pantalla inicial.

Patró: dibuixeu un patró senzill amb el dit per desbloquejar el dispositiu.

PIN: introduïu un PIN numèric d'almenys quatre dígits per desbloquejar el dispositiu.

Contrasenya: introduïu una contrasenya alfanumèrica per desbloquejar el dispositiu.

És molt important que recordeu el patró, el PIN o la contrasenya de desbloqueig de pantalla.

Si oblideu esta informació, és possible que no pugueu restablir dades importants, com ara

contactes i missatges.

12

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per crear un patró de bloqueig de pantalla

1

Des de la pantalla d'inici, puntegeu .

2

Cerqueu i puntegeu

Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla > Patró.

3

Seguiu les instruccions del dispositiu.

Si es rebutja el patró de bloqueig cinc vegades seguides quan intenteu desbloquejar el

dispositiu, heu d'esperar 30 segons abans de tornar-ho a provar.

Per canviar el tipus de bloqueig de pantalla

1

Des de la pantalla d'inici, puntegeu .

2

Cerqueu

Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla i puntegeu-hi.

3

Seguiu les instruccions del dispositiu i seleccioneu un altre tipus de bloqueig de

pantalla.

Per canviar el patró de bloqueig de pantalla

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu

Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla i puntegeu-hi.

3

Dibuixeu el patró de desbloqueig de la pantalla.

4

Puntegeu

Patró i seguiu les instruccions del dispositiu.

Per crear un PIN de bloqueig de pantalla

1

A la Pantalla inicial, feu un toc a .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla > PIN.

3

Introduïu un PIN numèric i feu un toc a

Continua.

4

Torneu a introduir el PIN, confirmeu-lo i feu un toc a

D'acord.

5

Seguiu les instruccions del dispositiu.

Per crear una contrasenya per al bloqueig de pantalla

1

A la Pantalla inicial, feu un toc a .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla >

Contrasenya.

3

Introduïu una contrasenya i, a continuació, feu un toc a

Continua.

4

Torneu a introduir la contrasenya i feu un toc a

D'acord.

5

Seguiu les instruccions del dispositiu.

Per activar la funció de desbloqueig passant el dit

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu eb .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Seguretat > Bloqueig de pantalla.

3

Dibuixeu el vostre patró de desbloqueig de pantalla, o introduïu el PIN o la

contrasenya si cap d'aquests tipus de desbloqueig de pantalla està habilitat.

4

Feu un toc a

Passar el dit i, a continuació, feu un toc a Sí, elimina si se us

demana.

Reestablir un bloqueig de pantalla amb PIN oblidat

Si heu oblidat el PIN del bloqueig de pantalla, la contrasenya o el patró, pudeu fer la

reinicialització fent servir el servei Protection by my Xperia. No es perd cap tipus de

continguts al vostre dispositivu un cop que heu reestablert un bloqueig de pantalla a

través del servei Protection by my Xperia al dispositiu
Per activar el servei Protection by my Xperia, vegeu

Com es troba un dispositiu perdut

a la pàgina 19.

13

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reinicialitzar el bloqueig de pantalla fent servir Protection by my Xperia:

1

Assegureu-vos que coneixeu el vostre nom d'usuari i la contrasenya del vostre

compte de Google™ i que heu activat el servei Protection by my Xperia al vostre

dispositiu.

2

Aneu a

myxperia.sonymobile.com

utilitzant qualsevol dispositiu connectat a

Internet.

3

Inicieu sessió amb el mateix compte de Google™ que heu configurat al dispositiu.

4

Feu clic a la imatge a

El vostres dispositius.

5

Seleccioneu

Bloqueig o Canvia el PIN2 per canviar l'actual bloqueig de pantalla

amb un nou codi PIN.

6

Seguiu les instruccions que dóna Protection by my Xperia.

Depenent dels vostres paràmetres de seguretat, el vostre dispositiu es pot bloquejar després

de reinicialitzar un bloqueig de pantalla. Llavors heu d'entrar el vostre nom d'usuari i la

constrasenya del compte de Google™ per poder fer servir el dispositiu.