Sony Xperia Z3 Compact - Escoltar la ràdio

background image

Escoltar la ràdio

La ràdio FM del dispositiu funciona com qualsevol altra ràdio FM. Per exemple, podeu

navegar per emissores de ràdio FM, escoltar-les i guardar-les com a favorites. Per poder

utilitzar-la, heu de connectar uns auriculars o microauriculars amb cable al dispositiu,

perquè actuen com a antena. Una vegada connectat un d'estos dispositius, si voleu

podeu canviar el so en l'altaveu.

1

Llista de favorits

2

Botó d'encesa/apagada de la ràdio

3

Permet visualitzar les opcions del menú

4

Freqüència sintonitzada

5

Permet guardar o eliminar una emissora de les favorites

6

Dial de freqüència

7

Banda de freqüència: arrossegueu cap a la dreta o l'esquerra per moure-vos entre canals.

8

Moveu la banda de freqüència cap amunt per buscar un canal.

9

Un canal guardat com a favorit

10 Moveu la banda de freqüència cap avall per buscar un canal.

Per escoltar la ràdio FM

1

Connecteu uns auriculars o un equip d'auriculars al dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

3

Cerqueu

Ràdio FM i puntegeu-hi. Les emissores disponibles apareixeran a

mesura que us desplaceu per la banda de freqüència.

Quan inicieu la ràdio FM, els canals disponibles apareixeran automàticament. Si un canal té

informació RDS, apareix uns quants segons després de començar a escoltar-lo.

Per moure's entre emissores de ràdio

Arrossegueu la banda de freqüència cap a la dreta o l'esquerra.

Per començar una nova cerca d'emissores de ràdio

1

Quan la ràdio estigui oberta, puntegeu .

2

Puntegeu en

Cerca canals. La ràdio fa una cerca de tota la banda de freqüència i

es marquen tots el canals disponibles.

100

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per canviar el so de la ràdio a l'altaveu del dispositiu

1

Quan la ràdio estigui oberta, premeu .

2

Puntegeu en

Reprodueix a l'altaveu.

Per tornar a canviar el so als auriculars o microauriculars, premeu i puntegeu

Reprodueix a

l'auricular.

Per identificar una cançó a la ràdio FM mitjançant TrackID™

1

Mentre s'està reproduint la cançó a la ràdio FM del dispositiu, puntegeu en i, a

continuació, seleccioneu

TrackID™.

2

Apareixerà un indicador de progrés mentre l'aplicació TrackID™ fa el mostreig de

la cançó. Si la identificació és correcta, se us presentarà un resultat o una llista de

resultats possibles.

3

Per tornar a la ràdio FM, puntegeu en .

L'aplicació TrackID™ i el servei TrackID™ no s'admeten a tots els països o regions, ni els

admeten totes les xarxes o els proveïdors de serveis de totes les àrees.