Sony Xperia Z3 Compact - Reinicialització de les aplicacions

background image

Reinicialització de les aplicacions

Podeu reinicialitzar una aplicació o esborrar-ne les dades si aquesta ha deixat de

respondre o ocasiona problemes al dispositiu.

60

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reinicialitzar les preferències d'una aplicació

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Paràmetres > Aplicacions.

3

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en

Restableix les pref. de l'aplic. >

Restableix aplicacions.

Si reinicialitzeu les preferències d'una aplicació no elimineu les dades de les aplicacions del

vostre dispositiu.

Per a esborrar les dades de l'aplicació

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Paràmetres > Aplicacions.

3

Seleccioneu una aplicació o un servei i, a continuació, feu un toc a

Emmagatzematge > ESBORRA LES DADES > D'acord.

Quan esborreu les dades de l'aplicació, les dades de l'aplicació se suprimeixen del vostre

dispositiu permanentment. L'opció per a esborrar les dades de l'aplicació no està disponible

per a totes les aplicacions o serveis.

Per a esborrar la memòria cau de l'aplicació

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Aplicacions.

3

Seleccioneu una aplicació o servei i, a continuació, puntegeu en

Emmagatzematge > ESBORRA LA MEMÒRIA CAU.

La opció per a esborrar la memòria cau de l'aplicació no està disponible per a totes les

aplicacions o serveis.

Per a esborrar els paràmetres per defecte de l'aplicació

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Aplicacions.

3

Seleccioneu una aplicació o servei i, a continuació, puntegeu en

Obre de manera

determinada > ESBORRA ELS VALORS PER DEFECTE.

La opció per a esborrar els paràmetres per defecte de l'aplicació no està disponible per a totes

les aplicacions o serveis.