Sony Xperia Z3 Compact - Paràmetres d’idioma

background image

Paràmetres d'idioma

Podeu seleccionar un idioma per defecte per al dispositiu i tornar-lo a canviar més

endavant. També podeu canviar l'idioma d'escriptura per a l'entrada de text. Vegeu

Personalització del teclat en pantalla

a la pàgina 70.

Per canviar l'idioma

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Idioma i entrada > Idioma.

3

Seleccioneu una opció.

4

Puntegeu en

D'acord.

Si seleccioneu un idioma erroni i no podeu llegir els texts del menú, trobeu i puntegeu en . A

continuació seleccioneu el text al costat de

, i seleccioneu la primera entrada del menú que

s'obre. Després podreu seleccionar l'idioma que vulgueu.