Sony Xperia Z3 Compact - Accés als paràmetres

background image

Accés als paràmetres

Visualitzeu i canvieu els paràmetres del dispositiu des del menú de paràmetres. El menú

de paràmetres és accessible tant des de la pantalla d'aplicacions com des del tauler de

paràmetres ràpids.

Per obrir el menú de paràmetres del dispositiu des de la pantalla d'aplicacions

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Puntegeu

Paràmetres.

Per visualitzar informació sobre el dispositiu

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Informació sobre el telèfon i puntegeu-hi.

Per activar la pantalla amb el mode de puntejar per activar

1

Assegureu-vos que el mode de puntejar per activar està activat. Per activar-lo,

puntegeu en

Paràmetres > Visualització i, a continuació, arrossegueu el control

lliscant al costat de

Puntejar per despertar cap a la dreta.

2

Puntegeu dues vegades en la pantalla.

Per obrir el tauler de paràmetres ràpids

Amb dos dits, arrossegueu la barra d'estat cap avall.

Per seleccionar els paràmetres que han d'aparéixer al tauler de paràmetres ràpids

1

Amb dos dits, arrossegueu la barra d'estat cap avall i, a continuació, puntegeu en

.

2

A la barra de la part inferior de la pantalla, toqueu sense deixar anar la icona del

paràmetre ràpid que vulgueu afegir i, a continuació, arrossegueu-lo i deixeu-lo

anar a la part inferior de la pantalla.

Per reorganitzar el tauler de paràmetres ràpids

1

Amb dos dits, arrossegueu la barra d'estat cap avall i, a continuació, puntegeu en

.

2

Toqueu sense deixar anar una icona i, a continuació, moveu-la a la posició que

desitgeu.