Sony Xperia Z3 Compact - Selecció de xarxes mòbils

background image

Selecció de xarxes mòbils

El dispositiu canvia automàticament entre xarxes mòbils segons les xarxes mòbils que

estiguin disponibles allà on us trobeu. També podeu configurar el dispositiu manualment

per utilitzar un mode particular de xarxa mòbil, com ara WCDMA o GSM.
A la barra d'estat apareixen diferents icones d'estat segons el tipus o el mode de xarxa

al qual us heu connectat. Consulteu

Icones d'estat

a la pàgina 32 per veure com són les

diferents icones d'estat.

Per seleccionar un mode de xarxa

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en

Tipus de xarxa preferit i, a continuació, seleccioneu un mode de

xarxa.

Per seleccionar una altra xarxa manualment

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils > Operadors de xarxa i puntegeu-

hi.

3

Puntegeu en

Mode de cerca i, a continuació, seleccioneu Manual.

4

Seleccioneu una xarxa.

Si seleccioneu una xarxa manualment, el dispositiu no cercarà més xarxes, encara que us

desplaceu fora de l'abast de la xarxa seleccionada manualment.

52

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per activar la selecció automàtica de xarxa

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils > Operadors de xarxa i puntegeu-

hi.

3

Puntegeu en

Mode de cerca i, a continuació, seleccioneu Automàtica.