Sony Xperia Z3 Compact - Paràmetres d’Internet i missatgeria multimèdia (MMS)

background image

Paràmetres d'Internet i missatgeria multimèdia (MMS)

Per enviar missatges multimèdia o per accedir a Internet quan no hi ha cap xarxa Wi-Fi

disponible, heu de tenir una connexió de dades mòbils en funcionament amb els

paràmetres d'Internet i d'MMS (Servei de missatgeria multimèdia) correctes. Aquí teniu

uns quants suggeriments:

Per a la majoria de xarxes i operadores de telefonia mòbil, la configuració d'Internet i

d'MMS ve instal·lada prèviament al dispositiu. A continuació, podeu començar a utilitzar

Internet i enviar missatges multimèdia immediatament.

És possible baixar aquests paràmetres mitjançant Wi-Fi.

Podeu afegir, canviar i suprimir manualment els paràmetres d'Internet i d'MMS al

dispositiu en qualsevol moment. Si canvieu o suprimiu els paràmetres d'Internet o

d'MMS per error, torneu-los a baixar.

Si no podeu accedir a Internet mitjançant una xarxa de telefonia mòbil o si la missatgeria

multimèdia no funciona, fins i tot després de baixar correctament els paràmetres

d'Internet i d'MMS al dispositiu, consulteu els suggeriments de resolució de problemes

per al dispositiu a

www.sonymobile.com/support/

relacionats amb els problemes amb la

cobertura de la xarxa mòbil, les dades mòbils i els MMS.

Si el mode d'estalvi de bateria està activat per estalviar energia, tot el trànsit de dades

mòbils es posa en pausa mentre la pantalla està apagada. Si això provoca problemes de

connexió, intenteu configurar algunes aplicacions i alguns serveis perquè no es posin en

pausa, o desactiveu el mode d'estalvi de bateria temporalment.

Si utilitzeu un dispositiu amb diversos usuaris, només el propietari (és a dir, l'usuari

principal) pot baixar paràmetres d'Internet i de missatgeria del menú de paràmetres, però

els paràmetres que es baixin són aplicables a tots els usuaris.

Per baixar els paràmetres d'Internet i d'MMS

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més > Configuració d'Internet.

3

Puntegeu en

Accepta. Un cop s'hagin baixat els paràmetres correctament,

apareixerà a la barra d'estat i les dades mòbils s'encendran automàticament.

Si els paràmetres no es poden baixar al dispositiu, comproveu la intensitat del senyal de la

xarxa mòbil. Desplaceu-vos a una ubicació oberta sense obstruccions o acosteu-vos a una

finestra i torneu-ho a provar.

46

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per afegir manualment la configuració d'Internet i d'MMS

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Noms de punts d'accés > .

4

Puntegeu en

Nom i introduïu el nom que vulgueu.

5

Puntegeu en

APN i introduïu el nom del punt d'accés.

6

Introduïu l'altra informació com s'indica. Si no sabeu quina informació es

necessita, poseu-vos en contacte amb el vostre operador de xarxa per obtenir-la.

7

Quan hàgiu acabat, puntegeu en i després en

DESA.

Per veure els paràmetres d'Internet i d'MMS baixats

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Noms de punts d'accés.

4

Per veure'n més informació, puntegeu en qualsevol dels elements disponibles.