Sony Xperia Z3 Compact - Visualització de fotografies en un mapa

background image

Visualització de fotografies en un mapa

L'addició d'informació d'ubicació a les fotografies es coneix com a geoetiquetatge.

Podeu visualitzar i geoetiquetar les vostres fotografies en un mapa i mostrar als amics i a

la família on éreu quan vau fer la fotografia. Per obtenir-ne més informació, consulteu

Addició de la posició geogràfica a les fotos

a la pàgina 104.

Si heu activat la detecció d'ubicació i el geoetiquetatge a la càmera, podeu etiquetar les

fotografies directament per visualitzar-les al mapa més endavant.

1

Permet visualitzar les fotografies geoetiquetades en visualització de globus

2

Permet cercar una ubicació al mapa

3

Permet visualitzar les opcions del menú

4

Si hi puntegeu dos cops, la imatge s'apropa. Si hi pessigueu, la imatge s'allunya. Arrossegueu per veure

les diferents parts del mapa

5

Un grup de fotografies o de vídeos geoetiquetats amb la mateixa ubicació

6

Miniatures del grup de fotografies o de vídeos seleccionat. Puntegeu en un element per visualitzar-lo en

el mode de pantalla completa

Si es van fer diverses fotografies en una mateixa ubicació, al mapa només n'hi apareixerà

una. El nombre total de fotografies apareixerà a l'extrem superior dret, per exemple, . Per

visualitzar totes les fotografies del grup, puntegeu en la fotografia de coberta i, a continuació,

puntegeu en una de les miniatures de la part inferior de la pantalla.

Per afegir una geoetiqueta a una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines.

2

Puntegeu i, a continuació,

Afegeix geoetiqueta per obrir la pantalla del mapa.

3

Puntegeu el mapa per definir la ubicació de la foto.

4

Per reinicialitzar la ubicació de la foto, puntegeu-ne la nova ubicació en el mapa.

5

Quan hàgiu acabat, puntegeu

D'acord.

Per visualitzar les fotografies geoetiquetades en un mapa

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Àlbum i puntegeu-hi.

3

Arrossegueu la vora esquerra de la pantalla inicial de l'àlbum cap a la dreta i

puntegeu en

Ubicacions.

4

Puntegeu en la fotografia que vulgueu veure en un mapa.

Per visualitzar les fotografies geoetiquetades en un globus terraqüi

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Àlbum i puntegeu-hi.

3

Arrossegueu la vora esquerra de la pantalla inicial de l'àlbum cap a la dreta i

puntegeu en

Ubicacions > .

4

Puntegeu en la fotografia que vulgueu veure en un globus terraqüi.

121

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per canviar la geoetiqueta d'una fotografia

1

Quan visualitzeu una fotografia en el mapa a l'àlbum, toqueu sense deixar anar la

fotografia fins que el marc es torni de color blau i, a continuació, puntegeu la

ubicació del mapa que vulgueu.

2

Puntegeu

D'acord.

Per canviar la visualització del mapa

122

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.