Sony Xperia Z3 Compact - Edició de fotografies amb l’aplicació editor de fotografies

background image

Edició de fotografies amb l'aplicació editor de fotografies

Podeu editar i aplicar efectes a fotos originals que hàgiu fet amb la vostra càmera. Per

exemple, podeu canviar els efectes de llum. Després de desar la fotografia editada, la

versió original sense modificar de la fotografia continua al dispositiu.

Per editar una fotografia

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, puntegeu .

Per retallar una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, puntegeu .

2

Si se us sol·licita, seleccioneu

Editor de fotos.

3

Puntegeu en >

Retalla.

4

Puntegeu

Retalla per seleccionar una opció.

5

Per ajustar el marc retallat, toqueu sense deixar anar la vora del marc retallat.

Quan els cercles a les vores desapareguin, arrossegueu cap a dins o cap a fora

per canviar la mida del marc.

6

Per canviar la mida de tots els costats del marc retallat al mateix temps, toqueu

sense deixar anar un dels quatre cantons. Quan els cercles a les vores

desapareguin, arrossegueu el cantó en conseqüència.

7

Per moure el marc retallat a una altra àrea de la fotografia, toqueu sense deixar

anar l'interior del marc i arrossegueu-lo a la posició que vulgueu.

8

Puntegeu .

9

Per desar una còpia de la fotografia quan la retalleu, puntegeu en

Desa.

Per aplicar efectes especials a una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, feu un toc a la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, feu un toc a .

2

Si se us sol·licita, seleccioneu

Editor de fotos.

3

Puntegeu en i seleccioneu una opció.

4

Feu les modificacions que vulgueu a la foto i, a continuació, puntegeu en

Desa.

Per ajustar els paràmetres de llum per a una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, puntegeu .

2

Si se vos sol·licita, seleccioneu

Editor de fotos.

3

Puntegeu , seleccioneu una opció i feu l'edició que desitgeu.

4

Per guardar una còpia de la fotografia editada, puntegeu

Desa.

Per definir el nivell de saturació dels colors d'una fotografia

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, puntegeu .

2

Si se vos sol·licita, seleccioneu

Editor de fotos.

3

Puntegeu i seleccioneu una opció.

4

Per guardar una còpia de la fotografia editada, puntegeu

Desa.

118

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.