Sony Xperia Z3 Compact - Contingut

background image

Contingut

Introducció..................................................................................... 7

Sobre aquesta guia de l'usuari............................................................ 7
Informació general...............................................................................7
Muntatge............................................................................................ 8
Protecció de pantalla.........................................................................10
Engegada del dispositiu per primera vegada..................................... 10
Per què necessito un compte de Google™?.....................................11

Seguretat del dispositiu............................................................... 12

Assegureu-vos que el dispositiu està protegit....................................12
Bloqueig de pantalla..........................................................................12
Desbloqueig automàtic del dispositiu................................................ 14
Protecció de targeta SIM...................................................................18
Com es troba el número d'identificació del dispositiu........................ 19
Com es troba un dispositiu perdut.................................................... 19

Aspectes bàsics........................................................................... 21

Utilització de la pantalla tàctil.............................................................21
Bloqueig i desbloqueig de la pantalla................................................ 23
Pantalla inicial....................................................................................23
Pantalla d'aplicacions........................................................................25
Navegació per les aplicacions........................................................... 26
Ginys................................................................................................ 27
Dreceres i carpetes........................................................................... 27
Fons i temes..................................................................................... 28
Fer una captura de pantalla...............................................................29
Notificacions..................................................................................... 29
Icones de la barra d'estat..................................................................32
Informació general sobre les aplicacions........................................... 34

Bateria i manteniment.................................................................. 36

Càrrega del dispositiu........................................................................36
Gestió de la bateria i l'energia........................................................... 37
Actualització del dispositiu................................................................ 38
Manteniment amb un ordinador........................................................ 40
Memòria i emmagatzematge............................................................. 40
Còpia de seguretat i restauració de contingut................................... 42

Baixada d'aplicacions.................................................................. 45

Baixada d'aplicacions des de Google Play™.....................................45
Baixada d'aplicacions des d'altres fonts............................................45

Internet i xarxes............................................................................46

Navegació per Internet...................................................................... 46

2

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Paràmetres d'Internet i missatgeria multimèdia (MMS) ......................46
Wi-Fi................................................................................................. 47
Ús compartit de la connexió de dades mòbils................................... 49
Control de l'ús de les dades..............................................................51
Selecció de xarxes mòbils................................................................. 52
Xarxes privades virtuals (VPN)........................................................... 53

Sincronització de dades al dispositiu...........................................54

Sincronització amb comptes en línia................................................. 54
Sincronització amb Microsoft® Exchange ActiveSync®.................... 54

Paràmetres bàsics........................................................................56

Accés als paràmetres........................................................................56
Paràmetres de volum........................................................................ 56
Paràmetres del mode no molesteu....................................................57
Paràmetres de pantalla..................................................................... 58
Paràmetres de les aplicacions........................................................... 59
Reinicialització de les aplicacions...................................................... 60
Daydream......................................................................................... 61
Paràmetres d'idioma......................................................................... 62
Data i hora........................................................................................ 62
X-Reality™ for Mobile........................................................................62
Mode súper viu................................................................................. 63
Millora del so.....................................................................................63
Cancel·lació del soroll........................................................................63
Comptes de diversos usuaris............................................................ 64

Escriptura de text......................................................................... 67

Teclat en pantalla.............................................................................. 67
Teclat del telèfon............................................................................... 68
Introducció de text amb entrada de veu............................................ 69
Edició de text.................................................................................... 69
Personalització del teclat en pantalla................................................. 70

Trucades.......................................................................................72

Realització de trucades..................................................................... 72
Recepció de trucades....................................................................... 73
Trucades en curs...............................................................................75
Utilització del registre de trucades..................................................... 75
Reenviament de trucades..................................................................76
Restricció de trucades...................................................................... 76
Trucades diverses............................................................................. 77
Trucades de conferència................................................................... 78
Correu de veu................................................................................... 78
Trucades d’emergència.....................................................................79

3

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Contactes.....................................................................................80

Transferència de contactes................................................................80
Cerca i visualització de contactes......................................................81
Addició i edició de contactes.............................................................82
Addició d'informació de contacte per a temes mèdics i
d'emergència.................................................................................... 83
Favorits i grups..................................................................................84
Enviament d'informació de contactes................................................85
Com evitar entrades duplicades a l'aplicació de contactes................85
Còpies de seguretat dels contactes.................................................. 86

Missatgeria i xat........................................................................... 87

Lectura i enviament de missatges..................................................... 87
Organització dels missatges..............................................................88
Trucar a partir d'un missatge.............................................................89
Paràmetres de la missatgeria............................................................ 89
Missatgeria instantània i xat de vídeo................................................ 89

Correu electrònic..........................................................................90

Configuració del correu electrònic..................................................... 90
Enviament i recepció de missatges de correu electrònic....................90
Organització dels missatges de correu electrònic.............................. 92
Paràmetres de comptes de correu electrònic.................................... 92
Gmail™.............................................................................................93

Música..........................................................................................94

Transferència de música al dispositiu.................................................94
Escoltar música.................................................................................94
Menú de la pantalla inicial de la música............................................. 95
Llistes de reproducció....................................................................... 96
Compartir música..............................................................................97
Millora del so.....................................................................................97
Reconeixement de música amb el TrackID™.................................... 98

ràdio de FM................................................................................ 100

Escoltar la ràdio.............................................................................. 100
Emissores de ràdio favorites............................................................101
Paràmetres dels sons......................................................................101

Càmera.......................................................................................102

Fer fotografies i gravar vídeos..........................................................102
Detecció de cares........................................................................... 103
Utilització de Smile Shutter™ per capturar somriures...................... 104
Addició de la posició geogràfica a les fotos..................................... 104
Paràmetres generals de la càmera.................................................. 104
Paràmetres de la càmera fotogràfica............................................... 108
Paràmetres de la càmera de vídeo.................................................. 112

4

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Fotografies i vídeos a l'àlbum.................................................... 116

Visualització de fotografies i vídeos..................................................116
Compartició i gestió de fotografies i de vídeos.................................117
Edició de fotografies amb l'aplicació editor de fotografies................118
Edició de vídeos amb l'aplicació editor de vídeo..............................119
Amagar fotografies i vídeos............................................................. 119
Menú de la pantalla inicial de l'àlbum.............................................. 120
Visualització de fotografies en un mapa...........................................121

Vídeos........................................................................................ 123

Visualització de vídeos a l'aplicació Video........................................123
Transferència de contingut de vídeo al dispositiu............................. 124
Gestió de contingut de vídeo...........................................................124
Movie Creator................................................................................. 124

Connectivitat.............................................................................. 126

Reflex de la pantalla del dispositiu en un televisor mitjançant un
cable...............................................................................................126
Reflex sense fil de la pantalla del dispositiu en un televisor.............. 126
Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™.......... 127
Connexió del dispositiu a accessoris USB.......................................130
Connexió del dispositiu a un controlador sense fil de la sèrie
DUALSHOCK™.............................................................................. 130
NFC................................................................................................ 131
Tecnologia Bluetooth® sense fil...................................................... 132

Aplicacions i funcions intel·ligents que us estalvien temps....... 135

Control d'accessoris i paràmetres amb l'Smart Connect™............. 135
Utilització del dispositiu per al condicionament físic amb ANT+™....137
Ús del dispositiu com a cartera....................................................... 137

Viatges i mapes.......................................................................... 138

Utilització dels serveis d'ubicació.................................................... 138
Google Maps™ i navegació............................................................ 138
Ús de trànsit de dades quan viatgeu............................................... 139
Ús del dispositiu amb un sistema d'entreteniment informatiu per a
cotxes.............................................................................................139
Mode d'avió....................................................................................140

Calendari i despertador..............................................................141

Calendari.........................................................................................141
Alarma i rellotge.............................................................................. 141

Accessibilitat.............................................................................. 144

Gestos d'ampliació......................................................................... 144
Mida gran del text........................................................................... 144
Correcció del color..........................................................................144
Pantalla d'inici senzill.......................................................................144

5

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Compatibilitat amb audiòfons..........................................................145
TalkBack......................................................................................... 145
Mode TTY (teletip)........................................................................... 145
Velocitat lenta de conversa..............................................................145

Assistència tècnica i informació legal........................................ 146

Aplicació Suport..............................................................................146
Ajuda als menús i aplicacions..........................................................146
Realització de proves de diagnòstic al dispositiu............................. 146
Reinici, reinicialització i reparació..................................................... 147
Ajudeu-nos a millorar el nostre programari...................................... 148
Garantia, SAR i directrius d'ús.........................................................149
Reciclatge del dispositiu..................................................................149
Informació legal...............................................................................149

6

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.