Sony Xperia Z3 Compact - Addició i edició de contactes

background image

Addició i edició de contactes

Per afegir un contacte

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu .

3

Si heu sincronitzat els vostres contactes amb un o més comptes i voleu afegir un

contacte per primera vegada, heu de seleccionar el compte al qual voleu afegir el

contacte. Com a alternativa, puntegeu en

No facis còpia de seguretat si només

voleu utilitzar i guardar este contacte al dispositiu.

4

Introduïu o seleccioneu la informació que desitgeu per al contacte.

5

Quan hàgeu acabat, puntegeu

DESA.

Després de seleccionar un compte de sincronització al pas 3, este compte apareixerà com el

compte per defecte que s'oferirà la pròxima vegada que afegiu un contacte. Quan guardeu un

contacte en un compte particular, eixe compte apareixerà com el compte per defecte on es

guardaran els contactes la pròxima vegada que n'afegiu un. Si heu guardat un contacte en un

compte particular i voleu canviar-lo, heu de crear un contacte nou i seleccionar un altre

compte per desar-lo.

Si afegiu un signe més i el codi de país abans del número de telèfon del contacte, no caldrà

que torneu a editar el número quan feu trucades des d'altres països.

Per editar un contacte

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en el contacte que vulgueu editar i, a continuació, puntegeu en .

3

Editeu la informació que desitgeu.

4

Quan hàgeu acabat, puntegeu

DESA.

Alguns serveis de sincronització no vos permeten editar detalls de contactes.

Per associar una imatge a un contacte

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en el contacte que vulgueu editar i, a continuació, puntegeu en .

3

Puntegeu en

i, a continuació, seleccioneu un mètode per afegir la imatge de

contacte i editar-la com desitgeu.

4

Una vegada afegida la imatge, puntegeu en

DESA.

També podeu afegir una imatge a un contacte directament des de l'aplicació

Àlbum. Si voleu

afegir una imatge que està guardada en un compte en línia, primer heu de baixar la imatge.

Per personalitzar el to de trucada per a un contacte

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en el contacte que vulgueu editar i, a continuació, puntegeu en .

3

Puntegeu en >

Defineix el to trucada.

4

Seleccioneu una opció de la llista o puntegeu en per seleccionar un fitxer de

música desat al dispositiu i, a continuació, puntegeu en

Fet.

5

Puntegeu

DESA.

82

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per suprimir contactes

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Toqueu sense deixar anar el contacte que voleu suprimir.

3

Per suprimir tots els contactes, puntegeu la fletxa cap avall per obrir el menú de

selecció i a continuació seleccioneu

Marca-ho tot.

4

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en

Suprimeix.

Per editar la vostra pròpia informació de contacte

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu

Jo i, a continuació, puntegeu .

3

Introduïu la informació nova o feu els canvis que vulgueu.

4

Quan hàgeu acabat, puntegeu

DESA.

Creació d'un contacte nou a partir d'un missatge de text

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, trobeu i puntegeu en .

2

Toqueu la icona que hi ha al costat del número de telèfon i, a continuació,

puntegeu en

Desa.

3

Seleccioneu un contacte existent o puntegeu en

Crea un contacte nou.

4

Editeu la informació de contacte i puntegeu en

DESA.