Sony Xperia Z3 Compact - Paràmetres de la càmera de vídeo

background image

Paràmetres de la càmera de vídeo

Per ajustar els paràmetres de la càmera de vídeo

1

Activeu la càmera.

2

Passeu el dit per a

.

3

Per mostrar els paràmetres, puntegeu en .

4

Seleccioneu el paràmetre que voleu ajustar i a continuació feu els canvis que

vulgueu.

Descripció general dels paràmetres de la càmera de vídeo

Resolució de vídeo

Ajusteu la resolució del vídeo a formats diferents.

HD complet (30 fps)

1920×1080(16:9)

Format HD completa (alta definició completa) amb una relació d'aspecte de 30 fps i 16:9.

HD complet (60 fps)

1920×1080(16:9)

Format HD completa (alta definició completa) amb una relació d'aspecte de 60 fps i 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (alta definició) amb una relació d'aspecte de 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA amb una relació d'aspecte de 4:3.

MMS

Permet gravar vídeos per enviar-los com a missatges multimèdia. El temps de gravació d’aquest format de

vídeo és limitat perquè els fitxers de vídeo càpiguen en un missatge multimèdia.

Temporitzador

Amb el temporitzador automàtic podeu gravar un vídeo sense agafar el dispositiu.

Utilitzeu-lo per gravar vídeos de grups on tots puguen eixir. També podeu utilitzar-lo per

assegurar-vos que la càmera estiga en una posició fixa quan es grave el vídeo.

112

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Activat (10 segons)

Defineix un retard de 10 segons des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comença a gravar el

vídeo.

Activat (2 segons)

Defineix un retard de 2 segons des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comença a gravar el

vídeo.

0,5 s.

Defineix un retard de mig segon des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comença a gravar el

vídeo.

Desactivat

Es comença a gravar el vídeo tan bon punt puntegeu la pantalla de la càmera.

Smile Shutter™(vídeo)

Utilitzeu la funció Smile Shutter™ per establir per a quin tipus de somriure reaccionarà la

càmera abans de gravar un vídeo.

Mode d'enfocament

El paràmetre d'enfocament controla quina part del subjecte gravat en vídeo ha de ser

més nítida. Quan l'enfocament automàtic està activat, la càmera ajusta l'enfocament

contínuament de manera que la zona situada dins del marc d'enfocament blanc roman

nítida.

Autofocus simple

La càmera enfoca automàticament al subjecte seleccionat. L'autofocus continu està activat.

Detecció de cares

La càmera detecta automàticament fins a cinc cares humanes, indicades amb marcs a la pantalla. La

càmera enfoca automàticament la cara més pròxima. També podeu seleccionar quina cara voleu enfocar si hi

puntegeu a la pantalla. Quan puntegeu la pantalla de la càmera, un marc de color groc mostra la cara

seleccionada i enfocada. La detecció de cares no es pot utilitzar amb tots els tipus d'escenes. L'autofocus

continu està activat.

Seguiment d'objecte

Quan seleccioneu un objecte tocant-lo al visor, la càmera el segueix.

Vídeo HDR

Podeu utilitzar el paràmetre del vídeo HDR (High-Dynamic Range) per gravar vídeos amb

una font forta de llum al fons o en condicions de contrast fort. El vídeo HDR compensa la

pèrdua de detalls i genera una imatge que representa tant les zones fosques com les

lluminoses.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura

Manual.

Mesura

Aquesta funció determina automàticament una exposició ben equilibrada mesurant la

quantitat de llum que arriba a la imatge que voleu capturar.

Centre

Permet mesurar el centre de la imatge i determinar l'exposició en base a la brillantor del subjecte que es

troba allí.

Punt

Permet ajustar l'exposició en una part molt petita de la imatge que voleu capturar.

Cara

Permet mesurar la quantitat de llum a la cara i ajustar l'exposició de manera que la cara no estigui massa

fosca ni tingui massa brillantor.

Múltiple

Permet dividir la imatge en regions múltiples i mesurar cadascuna d'elles per determinar una exposició ben

equilibrada.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura

Manual.

113

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

SteadyShot™

A l’hora de gravar un vídeo és difícil mantenir el dispositiu en una posició fixa.

L'estabilitzador us ajuda a compensar els petits moviments que pugueu fer amb la mà.

Estabilització intel·ligent

Activeu-lo per eliminar el sacsejos generals i detallats de la càmera.

Estàndard

Activeu-lo per eliminar el sacsejos d'alta freqüència de la càmera.

Desactivat

L'estabilitzador està desactivat.

Micròfon

Seleccioneu si s’ha d’enregistrar el so de fons quan es gravin vídeos.

Visualització prèvia

Podeu triar si voleu obtenir una visualització prèvia dels vídeos just després de gravar-

los.

Activat

La visualització prèvia del vídeo apareix després de gravar-lo.

Edita

El vídeo s'obre per a la seva edició després de gravar-lo.

Desactivat

El vídeo es desa després de gravar-lo i no apareix cap visualització prèvia.

Llum del flaix

Utilitzeu la llum del flaix per gravar vídeos quan la il·luminació siga insuficient o quan hi

haja contrallum. La icona del flaix per a vídeo només està disponible a la pantalla de

la càmera de vídeo. Tingueu en compte que la qualitat del vídeo de vegades pot ser

millor sense la llum encara que la il·luminació siga insuficient.

Activat

Desactivat

Selecció d'escenes

La característica de selecció d'escenes permet configurar ràpidament la càmera per a

situacions habituals amb escenes de vídeo preprogramades. Cada paràmetre d'escena

està dissenyat per a produir vídeos de la millor qualitat possible en un context de

gravació específic.

Desactivat

La característica de selecció d'escenes està desactivada i podeu gravar vídeos manualment.

Instantània suau

S'utilitza per gravar vídeos amb fons suaus.

Paisatge

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos de paisatges. La càmera enfocarà els objectes llunyans.

Escena nocturna

Quan s’activa, augmenta la sensibilitat de la llum. Utilitzeu aquesta opció en entorns amb poca llum.

Pot ser que els vídeos d’objectes en moviment surtin borrosos. Manteniu la mà quieta o utilitzeu un

suport. Desactiveu el mode nocturn quan la il·luminació sigui bona per millorar la qualitat del vídeo.

Platja

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos d'escenes a la vora del mar o de llacs.

Neu

Utilitzeu aquesta opció en entorns clars per evitar que els vídeos quedin sobreexposats.

114

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Esports

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos d'objectes que es desplacen ràpidament. Un temps d'exposició

curt minimitza l'efecte borrós del moviment.

Festa

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos d'interior en entorns poc il·luminats. Aquesta escena capta la

il·luminació de fons d'interiors o la llum d'espelmes. Pot ser que els vídeos d’objectes en moviment

surtin borrosos. Manteniu la mà quieta o utilitzeu un suport.

115

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.