Sony Xperia Z3 Compact - Detecció de cares

background image

Detecció de cares

Es pot utilitzar la funció de detecció de cares per enfocar una cara que no està centrada.

La càmera detecta automàticament fins a cinc cares, indicades amb marcs blancs. Un

marc de color mostra quina cara s’ha seleccionat per enfocar. S'enfocarà la cara que

estigui més a prop de la càmera. També podeu puntejar un dels marcs per seleccionar la

cara que voleu enfocar.

Per activar la detecció de cares

1

Passeu el dit per la pantalla per seleccionar el mode de captura

Manual.

2

Puntegeu en .

3

Puntegeu en

Més > Mode d'enfocament > Detecció de cares.

Per fer una fotografia amb la detecció de cares

1

Quan la càmera estigui oberta i l'opció

Detecció de cares estigui activada,

apunteu amb la càmera al subjecte. Es poden detectar fins a cinc cares i

cadascuna apareix amb un marc.

2

Premeu la tecla de càmera a mig camí. Un marc de color mostra la cara

enfocada.

3

Per fer una fotografia, premeu la tecla de càmera del tot.

103

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.