Sony Xperia Z3 Compact - Baixada d’aplicacions des d’altres fonts

background image

Baixada d'aplicacions des d'altres fonts

Quan el dispositiu està configurat per permetre les baixades des d'altres fonts que no

siguin Google Play™, podeu baixar aplicacions directament d'altres llocs web seguint les

instruccions de baixada corresponents.

La instal·lació d'aplicacions d'origen desconegut o que no sigui de confiança pot fer malbé el

dispositiu Baixeu només aplicacions de fonts de confiança. Contacteu amb el proveïdor de

l'aplicació si teniu cap pregunta o dubte.

Si utilitzeu un dispositiu amb diversos usuaris, només el propietari, és a dir, l'usuari principal,

pot permetre les baixades de fonts que no siguin Google Play™. Els paràmetres modificats pel

propietari afecten tots els altres usuaris.

Per permetre la baixada d'aplicacions des d'altres fonts

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Seguretat.

3

Arrossegueu el control lliscant que hi ha al costat de

Orígens desconeguts cap a

la dreta.

4

Puntegeu

D'acord.

Es possible que algunes aplicacions hagin d'accedir a dades, paràmetres i diverses funcions

del dispositiu per funcionar correctament. Instal·leu i doneu permisos només a aplicacions de

confiança. Podeu visualitzar els permisos concedits a una aplicació baixada i canviar el seu

estat si puntegeu l'aplicació a

Paràmetres > Aplicacions.

45

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.