Sony Xperia Z3 Compact - Realització de proves de diagnòstic al dispositiu

background image

Realització de proves de diagnòstic al dispositiu

L'aplicació Xperia™ Diagnostics pot provar una funció determinada o dur a terme una

prova completa de diagnòstic per comprovar si el dispositiu Xperia™ funciona

correctament.
Xperia™ Diagnostics pot:

Avaluar possibles problemes de maquinari o programari al dispositiu Xperia™.

Analitzar el rendiment de les aplicacions al dispositiu.

Registrar el nombre de trucades interrompudes durant els 10 dies anteriors.

Identificar el programari instal·lat i proporcionar detalls útils sobre el dispositiu.

L'aplicació Xperia™ Diagnostics està instal·lada prèviament a la majoria de dispositius

Android™ de Sony. Si l'opció de diagnòstic no està disponible a

Paràmetres > Informació

sobre el telèfon, en podeu baixar una versió simplificada amb l'aplicació Play Store™.

Per dur a terme una prova de diagnòstic determinada

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Informació sobre el telèfon > Diagnostics

>

Prova.

3

Seleccioneu una prova de la llista.

4

Seguiu les instruccions i puntegeu en

Sí o No per confirmar si funciona una

funció.

Per dur a terme totes les proves de diagnòstic

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Informació sobre el telèfon > Diagnostics

>

Prova > Executa'ls tots.

3

Seguiu les instruccions i puntegeu en

Sí o No per confirmar si funciona una

funció.

Per visualitzar detalls sobre el dispositiu

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Informació sobre el telèfon > Diagnostics

>

Dades.

146

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.