Sony Xperia Z3 Compact - Velocitat lenta de conversa

background image

Velocitat lenta de conversa

La funció de velocitat lenta de conversa disminueix la velocitat de parla de l'interlocutor

durant la trucada.

Per habilitar o inhabilitar la velocitat lenta de conversa

1

A la Pantalla inicial, feu un toc a .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Trucada.

3

Arrossegueu el control lliscant al costat de

Slow talk cap a la posició d'encendre o

apagar.

145

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.