Sony Xperia Z3 Compact - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack és un servei de lectura de pantalla per a usuaris amb dificultats visuals.

TalkBack fa servir comentaris orals per descriure esdeveniments o accions que ocorren

en el dispositiu Android. TalkBack descriu la interfície d'usuari i llegeix els errors, les

notificacions i els missatges.

Per habilitar TalkBack

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Accessibilitat > TalkBack.

3

Puntegeu en l'interruptor d'encesa-apagada i a continuació puntegeu en

D'acord.

Per canviar les preferències de veu, resposta i tàctils de TalkBack, puntegeu en

Paràmetres.

TalkBack obre immediatament una tutoria només habiliteu la característica. Per sortir del

tutorial, puntegeu dos cops en el botó

Surt.

Per inhabilitar TalkBack

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu dos cops en .

2

Trobeu i puntegeu dos cops en

Paràmetres > Accessibilitat> TalkBack.

3

Puntegeu dos cops en l'interruptor d'encesa-apagada i a continuació puntegeu

dos cops en

D'acord.