Sony Xperia Z3 Compact - Pantalla d’inici senzill

background image

Pantalla d'inici senzill

La pantalla d'inici senzill és una pantalla d'inici alternativa que mostra les aplicacions més

utilitzades i inclou marcatges ràpids per trucar determinats contactes d'una manera més

ràpida. També inclou icones i un tipus de lletra més grans per aplicacions ja instal·lades

com són l'agenda, la missatgeria i el calendari.

Per habilitar la pantalla d'inici senzill

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Pàgina d'inici > Inici senzill.

3

Seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Per canviar a la pantalla d'inici estàndard

A la Pantalla inicial, feu un toc a

Paràmetres > Surt de l'Inici senzill > D'acord.

144

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.