Sony Xperia Z3 Compact - Mode TTY (teletip)

background image

Mode TTY (teletip)

La funció TTY (teletip) del dispositiu permet a la gent sorda o amb discapacitat auditiva,

lingüística o de parla de comunicar-se fent servir un dispositiu TTY o un servei de

retransmissió.

Per activar el mode TTY

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Trucada > Accessibilitat > Mode TTY.

3

Seleccioneu el mode TTY aplicable.