Sony Xperia Z3 Compact - Snimanje zaslona ekrana

background image

Snimanje zaslona ekrana

Pojedinačne slike svakog ekrana na svom uređaju možete snimiti u vidu zaslona ekrana.

Zasloni ekrana koje ste snimili automatske se pohranjuju u Album.

Izrada snimka ekrana

1

Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi prozor s

upitom.

2

Kucnite .

Snimak ekrana možete napraviti tako što ćete u isto vrijeme pritisnuti i držati tipku za

uključivanje/isključivanje i tipku za smanjenje jačine zvuka. Kada se snimak napravi, možete

pustiti tipke.

Za prikazivanje slike ekrana

Prema dolje povucite statusnu traku, zatim kucnite na sliku ekrana kog želite

prikazati.

Slike ekrana možete prikazati i u aplikaciji Album.