Sony Xperia Z3 Compact - Kontrole

background image

Kontrole

Kontrole su male aplikacije koje možete koristiti direktno na Početnom ekranu.

Funkcioniraju i kao prečice. Na primjer, kontrola Vrijeme vam omogućava da vidite

osnovne informacije o vremenu direktno na Početnom ekranu. No, kada kliknete

kontrolu, otvori se puna aplikacija Vrijeme. Dodatne kontrole možete preuzeti s usluge

Google Play™.

26

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za dodavanje kontrole na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na svom Početni ekran sve dok uređaj ne počne

vibrirati, zatim kucnite na

Kontrole.

2

Pronađite i kucnite kontrolu koju želite dodati.

Promjena veličine kontrole

1

Dodirnite i držite kontrolu dok se ne poveća i dok telefon ne počne vibrirati, a

zatim pustite kontrolu. Ako se veličina kontrole može promijeniti, pojavljuje se

naglašeni okvir i tačke za promjenu veličine.

2

Povucite tačke unutra ili vani kako biste skupili ili raširili kontrolu.

3

Da biste potvrdili novu veličinu kontrole, kucnite negdje na Početni ekran.

Premještanje kontrole

Dodirnite kontrolu i držite je do njenog uvećanja i vibracije uređaja, a zatim je

povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje kontrole

Dodirnite i držite kontrolu dok ne bude odabrana, a zatim je povucite do

Ukloni s

početnog ekrana.