Sony Xperia Z3 Compact - Ikone na statusnoj traci

background image

Ikone na statusnoj traci

Ikone statusa

Nema SIM kartice

Jačina signala

Nema signala

Roming

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Omogućena je Wi-Fi veza i podaci se prenose

Status baterije

Baterija se puni

Aktiviran je način rada Štednja baterije

Aktiviran je način rada za nisku napunjenost baterije

Aktiviran je način rada u avionu

Aktivirana je funkcija Bluetooth®

31

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Isključen je ton na mikrofonu

Uključen je spikerfon

Način rada "Ne uznemiravaj"

Način rada s vibracijom

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

U toku je sinhroniziranje

Problem s prijavljivanjem ili sinhroniziranjem

Uređaj je spreman za povezivanje s uređajima koji podržavaju funkciju ANT+™

Ovisno o vašem pružaocu usluga, mreži i/ili regiji, moguće je da neće biti dostupne funkcije ili

usluge predstavljene nekim ikonama na ovom spisku.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sistemske ikone.

3

Označite potvrdne okvire za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obavještenja

Nova tekstualna poruka ili multimedijalna poruka

Propušteni poziv

Poziv na čekanju

Prosljeđivanje poziva je uključeno

Nova poruka glasovne pošte

Nova poruka e-pošte

Preuzimanje podataka

Prenošenje podataka

Mobilni podaci su onemogućeni

Izvršite osnovno postavljanje uređaja

Dostupno je ažuriranje softvera

Dostupna su sistemska ažuriranja

Preuzimanje sistemskih ažuriranja

Kucnite kako biste instalirali sistemska ažuriranja

Aktiviran je način rada Ultra STAMINA

Poništavanje buke je otkazano

Snimak ekrana je napravljen

Stigla je nova poruka Hangouts™ čavrljanja

Video čavrljanje s prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Predstojeći događaj u kalendaru

32

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pokrenuta je mala aplikacija

Smart Connect je aktiviran

Pjesma se reproducira

Radio je uključen

Uređaj je povezan na računar putem USB kabla

Interna pohrana je popunjena 75%. Kucnite za prijenos podataka na memorijsku

karticu

Upozorenje

Dodatna (neprikazana) obavještenja

Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na vašem uređaju. Te ikone služe samo

za referencu i promjene se mogu uvesti bez obavještenja.

Blokiranje aplikacija za šalju obavještenja

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje> Obavještenja aplikacija.

3

Odaberite aplikaciju.

4

Povucite klizač pored stavke

Sakrij osjetljivi sadržaj udesno.