Sony Xperia Z3 Compact - NFC

background image

NFC

Koristite NFC (Komuniikacija na malim udaljenostima) da podijelite podatke sa drugim

uređajima, kao što su video, fotografija, adresa web stranice, muzička datoteka ili

kontakt. NFC također možete koristiti da očitate oznake koje vam nude više informacija u

vezi proizvoda ili usluge kao i oznake koje aktiviraju određene funkcije na uređaju.
NFC je bežična tehnologija sa maksimalnim dometom od jednog centimetra, tako da

uređaji koji dijele podatke moraju biti blizu jedan drugog. Da biste mogli koristiti NFC,

morate prvo uključiti funkciju NFC, a ekran uređaja mora biti aktivan.

Moguće je da NFC nije dostupan u svim zemljama i/ili regionima.

Uključivanje funkcije NFC

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više.

3

Kucnite prekidač za uključivanje/isključivanje pored stavke

NFC.

124

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dijeljenje kontakta sa drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC te da li su oba ekrana

aktivna.

2

Da biste prikazali kontakte, idite na Početni ekran, kucnite , a zatim kucnite .

3

Kucnite na kontakt koji želite podijeliti.

4

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugom tako da područje NFC otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto

područje drugog uređaja. Kada se uređaji povežu, prikazuje se sličica kontakta.

5

Kucnite na sličicu da pokrenete prijenos.

6

Kada se prijenos završi, podaci o kontaktu se prikažu na ekranu prijemnog uređaja

i također su sačuvani u tom prijemnom uređaju.

Dijeljenje muzičke datoteke s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je NFC funkcija uključena i na vašem uređaju i na uređaju koji prima

sadržaj, te da li su ekrani oba uređaja aktivni.

2

Da biste otvorili aplikaciju Muzika, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

3

Odaberite muzičku kategoriju i pretražite do numere koju želite podijeliti.

4

Kucnite numeru kako biste je reproducirali. Zatim možete kucnuti na da

pauzirate numeru. Prijenos funkcionira kada se numera reproducira ili je pauzirana.

5

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugom tako da područje NFC otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto

područje drugog uređaja. Kada se uređaji povežu, prikazuje se sličica numere.

6

Kucnite sličicu da pokrenete prijenos.

7

Kada se prijenos završi, muzička datoteka se odmah reproducira na prijemnom

uređaju. U isto vrijeme, datoteka će biti sačuvana na prijemnom uređaju.

Dijeljenje fotografije ili video zapisa s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC te da li su oba ekrana

aktivna.

2

Da biste prikazali fotografije i video zapise na uređaju, idite na Početni ekran,

kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite fotografiju ili video koji želite podijeliti.

4

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugom tako da područje NFC otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto

područje drugog uređaja. Kada se uređaji povežu, prikazuje se sličica numere.

5

Kucnite na sličicu da pokrenete prijenos.

6

Kada se prespajanje završi, fotografija ili video zapis se prikazuje na ekranu

prijemnog uređaja. U isto vrijeme, stavka će biti sačuvana u prijemnom uređaju.

Dijeljenje web adrese s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC te da li su oba ekrana

aktivna.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Da biste otvorili web pretraživač, pronađite i kucnite .

4

Učitajte web stranicu koju želite podijeliti.

5

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugom tako da područje NFC otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto

područje drugog uređaja. Kada se uređaji povežu, prikazuje se sličica.

6

Kucnite sličicu da pokrenete prijenos.

7

Kada se prijenos završi, web stranica se prikazuje na ekranu prijemnog uređaja.

Očitavanje NFC oznaka

Vaš uređaj može očitati mnoge vrste NFC oznaka. Na primjer, može očitavati ugrađene

oznake na posteru, na bilbordu ili pored proizvoda u prodavnici. Možete primati dodatne

informacije, kao što su web adrese.

125

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Skeniranje NFC oznake

1

Provjerite da li jena uređaju aktivirana funkcija NFC i da li je ekran aktivan.

2

Stavite uređaj preko oznake tako da je područje pronalaženja NFC-a dodiruje.

Uređaj očitava oznaku i prikazuje prikupljeni sadržaj. Kucnite sadržaj oznake kako

biste je otvorili.

Povezivanje na NFC kompatibilni uređaj

Svoj uređaj možete povezati s drugim uređajima kompatibilnim s funkcijom NFC koje

proizvodi Sony, kao što je zvučnik ili slušalica. Za više informacija o uspostavljanju ovakve

vrste veze pogledajte korisnički vodič kompatibilnog uređaja.

Možda ćete morati aktivirati Wi-Fi ili Bluetooth® na oba uređaja da bi veza funkcionirala.