Sony Xperia Z3 Compact - Biranje mobilnih mreža

background image

Biranje mobilnih mreža

Uređaj automatski prelazi s jedne mobilne mreže na drugu zavisno od toga koje mobilne

mreže su dostupne na lokaciji na kojoj se nalazite. Možete i ručno postaviti uređaj da

koristi poseban način mobilne mreže, na primjer, WCDMA ili GSM.
Ikone različitog statusa prikazuju se u statusnoj traci ovisno o tipu ili načinu rada mreže

na koju ste povezani. Pogledajte

Ikone statusa

na stranici 31 da biste vidjeli kako

izgledaju ikone različitih statusa.

Odabir mrežnog načina rada

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Kucnite na

Tip željene mreže, i odaberite način rada mreže.

Ručni odabir druge mreže

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Kucnite

Način pretraživanja, zatim odaberite Manuelno.

4

Odaberite mrežu.

Ako mrežu odaberete ručno, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se pomjerite izvan

dometa ručno odabrane mreže.

Aktiviranje automatskog odabira mreže

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Kucnite

Način pretraživanja, zatim odaberite Automatski.