Sony Xperia Z3 Compact - Езикови настройки

background image

Езикови настройки

Можете да изберете език по подразбиране за устройството си и да го промените по-нататък.
Можете също да промените езика за писане за въвеждане на текст. Вж. Персонализиране на
екранната клавиатура
на стр. 70.

Смяна на езика

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Език и въвеждане > Език.

3

Изберете опция.

4

Докоснете OK.

Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и
докоснете . След това изберете текста до

, и изберете първия запис в отворилото се

меню. След това ще можете да изберете желания език.