Sony Xperia Z3 Compact - Настройки на фотоапарата

background image

Настройки на фотоапарата

Промяна на настройките на фотоапарата

1

Активирайте камерата.

2

За показване на всички настройки, докоснете .

3

Изберете желаната от Вас настройка за регулиране, след което я редактирайте по свое
усмотрение.

Общ преглед на настройките за снимки

Разделителна способност

Изберете измежду няколко настройки за разделителна способност и пропорции на изображението,
преди да направите снимка. Снимките с по-висока разделителна способност заемат повече памет.

20.7MP
5248×3936(4:3)
Разделителна способност от 20,7 мегапиксела и пропорции 4:3. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на
неширокоекранни дисплеи или да отпечатвате с висока разделителна способност.

15.5MP
5248×2952(16:9)
Разделителна способност от 15,5 мегапиксела и пропорции 16:9. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на
широкоекранни дисплеи.

8MP
3264×2448(4:3)
Разделителна способност от 8 мегапиксела и пропорции 4:3. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на
неширокоекранни дисплеи или да отпечатвате с висока разделителна способност.

8MP
3840×2160(16:9)
Разделителна способност от 8 мегапиксела и пропорции 16:9. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на
широкоекранни дисплеи.

3MP
2048×1536(4:3)
Разделителна способност от 3 мегапиксела и пропорции 4:3. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на
неширокоекранни дисплеи или да отпечатвате с висока разделителна способност.

2MP
1920×1080(16:9)
Разделителна способност от 2 мегапиксела и пропорции 16:9. Подходящо за снимки, които искате да разглеждате на
широкоекранни дисплеи.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Самоснимачка

С помощта на функцията за самоснимачка можете да направите снимка, без да държите
устройството. Използвайте тази функция за заснемане на автопортрети или групови снимки, в

108

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

които да присъстват всички. Можете също да използвате самоснимачката, ако искате да избегнете
трептенето на камерата при правене на снимка.

Вкл. (10 сек.)
Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.

Вкл. (2 сек.)
Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.

0,5 секунди
Задайте закъснение от половин секунда от момента на натискане на екрана на камерата до заснемането на снимката.

Изкл.
Снимката се прави веднага щом натиснете екрана на камерата.

Smile Shutter™

Използвайте функцията Smile Shutter™, за да определите на каква усмивка да реагира камерата,
преди да направи снимка.

Режим на фокусиране

Функцията за фокусиране задава кои части от снимката да са максимално на фокус. Когато е
включен постоянният автоматичен фокус, камерата винаги поддържа на фокус обектите,
намиращи се в рамка за фокусиране.

Единичен автофокус
Камерата автоматично фокусира избрания обект. Постоянният автоматичен фокус е включен. Докоснете и задръжте
екрана на камерата, докато рамката за фокусиране не промени цвета си, което означава, че фокусът е настроен.
Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си.

Мулти автофокус
Фокусът се задава автоматично в няколко области на изображението. Докоснете и задръжте екрана на камерата, докато
рамката за фокусиране не промени цвета си, което означава, че фокусът е настроен. Снимката ще се заснеме, щом
отдръпнете пръста си. Постоянният автоматичен фокус е изключен.

Разпознаване на лица
Камерата открива автоматично до пет човешки лица, които са обозначени с рамки на екрана. Камерата се фокусира
автоматично на най-близкото лице. Вие също можете да изберете лице, което да фокусирате, като го натиснете на
екрана. Когато натиснете екрана на камерата, около лицето, което е избрано и е на фокус, се показва цветна рамка.
Функцията за откриване на лица не може да се използва при всички видове сцени. Постоянният автоматичен фокус е
включен.

Фокус с докосване
Докоснете определена област на екрана на камерата, за да зададете областта на фокусиране. Постоянният автоматичен
фокус е изключен. Докоснете и задръжте екрана на камерата, докато рамката за фокусиране не промени цвета си, което
означава, че фокусът е настроен. Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете пръста си.

Следене на обекти
Когато изберете обект, като го докоснете във визьора, камерата го проследява вместо вас.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

HDR

Използвайте настройката HDR (Висок динамичен обхват) за заснемане на обекти, осветени в гръб
от силна светлина, или в условия на много рязък контраст. HDR компенсира загубата на детайли и
прави снимка, репрезентативна и за тъмната, и за светлата област.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

ISO чувствителност

Можете да намалите замазването на изображението, причинено от тъмни условия или движещи
се обекти, като увеличите ISO чувствителността. Освен това, ако искате да заснемете ярко
изображение дори и при условия с недостатъчно светлина, може да настроите ISO
чувствителността на по-висока стойност.

Автоматично
Задава автоматично ISO чувствителността.

109

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

50
Задава ISO чувствителността на 50.

100
Задава ISO чувствителността на 100.

200
Задава ISO чувствителността на 200.

400
Задава ISO чувствителността на 400.

800
Задава ISO чувствителността на 800.

1600
Задава ISO чувствителността на 1600.

3200
Задава ISO чувствителността на 3200.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Измерване

Тази функция автоматично определя добре балансирана експонация чрез измерване на
количеството светлина, попадащо върху изображението, което искате да заснемете.

Централно
Измерва центъра на изображението и определя експонацията в зависимост от яркостта на обекта.

Точково
Регулира експонацията според много малка част от изображението, което искате да заснемете.

Лице
Измерва количеството светлина върху лицето и настройва експозицията, така че лицето да не е нито твърде тъмно, нито
твърде светло.

Мулти
Разделя изображението на множество региони и измерва всеки регион, за да определи добре балансирана експозиция.

Тази настройка е налична само в Ръчен режим на заснемане.

Стабилизатор на изображения

При снимане стабилното поддържане на устройството може да се окаже трудна задача.
Стабилизаторът ви помага, като компенсира незначителни движения на ръката.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Преглед

Можете да изберете преглед на снимките веднага след заснемането им.

Неограничен
Снимката или видеоклипът се появява за преглед след заснемането си.

5 секунди
Продължителността на прегледа на снимката или видеоклипа след заснемането е 5 секунди.

3 секунди
Продължителността на прегледа на снимката или видеоклипа след заснемането е 3 секунди.

Редактиране
Снимката или видеоклипът се отваря за редактиране след заснемането.

Изкл.
Снимката или видеоклипът се записва след заснемането и не се показва за преглед.

110

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разпознаване на лица

Можете да регистрирате лица в приложението "Камера", така че камерата да фокусира
автоматично тези лица, когато се появят във визьора.

Светкавица

Използвайте светкавицата за снимане при слабо осветление или когато има контражур. Следните
опции са налични, когато натиснете иконата на светкавицата на екрана на камерата:

Автоматично
Камерата автоматично определя дали околното осветление налага използването на светкавица.

Запълваща светкавица
Използвайте тази настройка, когато фонът е по-светъл от обекта. Тази настройка премахва нежеланите тъмни
сенки.

Намаляв. на "черв. очи"
Намалява ефекта „червени очи“ при снимане.

Изкл.
Светкавицата е изключена. Понякога качеството на снимките може да бъде по-добро при снимане без светкавица
дори когато осветлението е слабо. Създаването на качествени снимки без използване на светкавица изисква
стабилна ръка. Използвайте самоснимачката, за да избегнете размазани снимки.

Фенерче
Светкавицата е включена при заснемане на снимки.

Избор на сцена

Използвайте функцията за избор на сцена за бърза настройка на камерата за често случващи се
събития с помощта на предварително програмирани сцени. Камерата задава вместо вас редица
настройки според избраната сцена, за да се получи възможно най-добрата снимка.

Изкл.
Функцията за избор на сцена е изключена и може да правите снимки ръчно.

Меко осветление
Правете снимки на лица с помощта на ефект, усилващ красотата.

Замъглен фон
Използвайте за заснемане на снимки на неконтрастен фон.

Антиразмазване при движ.
Използвайте за намаляване на клатенето на камерата, когато снимате малко по-тъмна сцена.

Пейзажна
Използвайте за пейзажни снимки. Камерата фокусира върху далечни обекти.

HDR корекц. за контражур
Използвайте за подобряване на детайлите при снимки с голям контраст.. Вградената подсветка за корекция
анализира образа и автоматично го регулира, за да се получи перфектно осветена снимка.

Нощен портрет
Използвайте за портретни снимки през нощта или при слабо осветяване. Поради дългото време на експонация
камерата трябва да се държи в неподвижно положение или да се постави върху стабилна повърхност.

Нощна сцена
Използва се за правене на снимки през нощта или при слабо осветяване. Поради дългото време на експонация
камерата трябва да се държи в неподвижно положение или да се постави върху стабилна повърхност.

Здрач (без статив)
Използвайте за правене на снимки от ръка при слаба светлина с по-малко шум и замъгляване.

Висока чувствителност
Използвайте за правене на снимки без светкавица при слаба светлина. Намалява замъгляването.

Кулинар
Използвайте за заснемане на аранжировка от храна в ярки цветове.

Домашни любимци
Използвайте за снимки на вашия домашен любимец. Намалява замъгляването и ефекта червени очи.

Плаж
Използвайте за снимки на морски или езерни сцени.

111

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Сняг
Използвайте при ярко осветени условия, за да избегнете преекспонирани снимки.

Парти
Използвайте за снимки на закрито на места с лошо осветление. Тази сцена използва светлината на закрито или
тази от свещи. Поради дългото време на експонация камерата трябва да се държи в неподвижно положение или
да се постави върху стабилна повърхност.

Спорт
Използва се за снимки на бързодвижещи се обекти. Кратката експонация намалява замъгляването на
движенията.

Документ
Използвайте за снимки на текст или рисунки. Придава на снимката повече контраст.

Фойерверки
Използвайте за правене на снимки на фойерверки в цялата им прелест.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.